Saturday, September 21, 2019
Home » Bonus Content » MINDS-i 4×4 Arduino Upgrade Video & Code

MINDS-i 4×4 Arduino Upgrade Video & Code

Minds-I Autonomous Arduino Module Rover Demonstration